TECH

PAJEK ART & TECH

PODSTAWOWE KORZYŚCI:

  • redukcja zużycia folii stretch
  • zwiększenie stabilność ładunku w trakcie transportu
  • poprawa bezpieczeństwa towarów w drodze z miejsca załadunku do miejsca przeznaczenia
  • minimalizowanie prawdopodobieństwa wystąpienia dodatkowych kosztów związanych z nieprawidłowym pakowaniem (np.: odmowy przyjęcia dostaw, opóźnienia w dostawach oraz straty towarowe)
  • wpływ na redukcję emisji tworzyw sztucznych i odpadów do środowiska naturalnego

Prace odbywają się TYLKO I WYŁĄCZNIE na folii i maszynach wykorzystywanych przez klienta. Co ważne, firma PAJEK ART & TECH nie zajmuje się sprzedażą folii stretch i działa jako podmiot niezależny.

Do wszelkich prac związanych ze zmniejszeniem zużycia folii stretch i stabilizacją ładunku na palecie wykorzystywane są narzędzia firmy HIGHLIGHT (www.highlightindustries.com) oraz urządzenie do pomiaru i estymacji stabilności ładunku na palecie PFM-100.

Po wdrożeniu zmian w systemie pakowania i wprowadzeniu oszczędności każdy klient otrzymuje obszerne, pisemne podsumowanie działań, w którym znajdują się szczegóły podjętych króków potwierdzone zdjęciami lub zapisem audiowizualnym.

CHCESZ OTRZYMAĆ OFERTĘ NA WDROŻENIE OSZCZĘDNOŚCI W PROCESIE PAKOWANIA PALET?
WYPEŁNIJ FORMULARZ i CZEKAJ NA KONTAKT: